Article. Aconseguir les nostres metes depèn de nosaltres mateixos

“Busca l’energia que hi ha en tu”, a la Revista Psycologies (Maig 2010)

Valentia, energia, temprança. El futur és a les nostres mans, i de nosaltres depèn la forma i la força amb la qual ens enfrontem al nostre dia a dia