Article. Reduir l’estrès per viure millor

“Reducir el estrés para vivir mejor”, a la Revista Psycologies n-um. 87

L’estrès, necessari en la seva justa mesura, quan és molt intens, freqüent o prolongat, afecta directament al nostre benestar físic i mental. A més, incideix directament en les nostres relacions, deteriorant. Guanyar confiança en els nostres recursos i aprendre a prioritzar ens ajuda a reduir-lo.