Teràpia amb Adolescents. Autoestima

Totes les persones tenim una idea de com som, la qual cosa sempre serà una visió totalment subjectiva de nosaltres mateixos. L’autoestima és la valoració, més positiva o més negativa, que fem d’aquest “com jo crec que sóc”. Com més creiem que ens apropem a la persona que desitgem ser, més autoestima tenim.

Els adolescents que presenten una baixa autoestima, que són molt autocrítics o que senten que tenen poc control de les coses negatives que els puguin passar, presenten més risc de patir depressió quan experimenten esdeveniments estressants.