Teràpia amb Adolescents. Autoestima

Totes les persones tenim una idea de com som, la qual cosa sempre serà una visió totalment subjectiva de nosaltres mateixos. L’autoestima és la valoració, més positiva o més negativa, que fem d’aquest “com jo crec que sóc”. Com més creiem que ens apropem a la persona que desitgem ser, més autoestima tenim. Els adolescents…

Teràpia Familiar - Arbor Psicologia

Teràpia familiar

A ARBOR-PSICOLOGIA fem teràpia familiar des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això? La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen.…

Teràpia de parella - Arbor Psicologia

Teràpia de parella

Si en una parella, un dels membres o ambdós es troben en un moment on sorgeixen dubtes, incomoditat o malestar emocional vinculats a la seva relació, resulta útil consultar a un terapeuta de parella. Principals problemes pels què s’acostuma a iniciar una teràpia de parella: Dificultats de comunicació: Discussions freqüents, pèrdua de comunicació i diàleg,…

Teràpia individual amb adults

A Arbor-Psicologia fem la teràpia individual amb adults des d’un enfocament sistèmic, però també fem servir tècniques de la psicoteràpia cognitiu-conductual i tenim en compte la nostra formació en psicodinàmica. Així que adaptem la nostra manera de treballar a la persona que tenim al davant i no sols en funció del símptoma que presenta. Els…

Teràpia amb adolescents

A Arbor-Psicologia, proporcionem a l’adolescent un temps i un espai d’intimitat, on podrà parlar lliurement del què li preocupa, del seu malestar, de les seves emocions, relacions, etc. D’altra banda, i això variarà en funció de les característiques de cada cas concret, es treballarà també amb els pares, entenent que poden ser un motor de…