Teràpia amb Adolescents. Autoestima

Totes les persones tenim una idea de com som, la qual cosa sempre serà una visió totalment subjectiva de nosaltres mateixos. L’autoestima és la valoració, més positiva o més negativa, que fem d’aquest “com jo crec que sóc”. Com més creiem que ens apropem a la persona que desitgem ser, més autoestima tenim. Els adolescents…

Teràpia amb adolescents

A Arbor-Psicologia, proporcionem a l’adolescent un temps i un espai d’intimitat, on podrà parlar lliurement del què li preocupa, del seu malestar, de les seves emocions, relacions, etc. D’altra banda, i això variarà en funció de les característiques de cada cas concret, es treballarà també amb els pares, entenent que poden ser un motor de…