Llibres. Alzheimer

  • Marga Nieto. Ante la enfermedad de alzheimer. Editorial SERENDIPITY – Desclée De Brouwer. Colección Crecimiento Personal (Nº 75)
  • William Molloy y Paul Caldwell. La enfermedad de Alzheimer. (Una guía práctica para cuidadores y familiares) Editorial Paidós.
    Aquest llibre el donen a l’Associació de familiars Alzheimer Barcelona (A.F.A.B.) situada al Carrer Casp 108, 8è pis. de Barcelona. Telf. 93 412 57 46 / 93 412 76 69.