Psicoteràpia amb adolescents

A Arbor Psicologia tenim àmplia experiència amb adolescents, adquirida en més de deu anys de psicoteràpia ambulatòria amb nois i noies i, també, en altres contextos, com en centre de dia de salut mental, centres de menors o centres educatius de secundària.

Proporcionem a l’adolescent un temps i un espai d’intimitat, on podrà parlar lliurement del què li preocupa, del seu malestar, de les seves emocions, relacions, etc. D’altra banda, i això variarà en funció de les característiques de cada cas concret, es treballarà també amb la família, entenent que pot ser un motor de canvi molt important, perquè encara que a vegades els nois i noies d’aquesta edat no ho mostrin, la relació amb els pares (o adults de referència) per a ells/es és molt important, entenent que aquesta ha de ser diferent de la relació infant-adult. Cal aclarir, però, que el psicòleg o psicòloga mai no dirà a la família res de tot allò que l’adolescent explica quan està a soles a teràpia, excepte quan això es parli i s’acordi amb l’adolescent o quan hi hagi una situació greu que ho requereixi.

En alguns casos, i sempre amb el permís de la família i de l’adolescent, es parlarà amb el centre educatiu del noi o noia, via telefònica o presencialment, per tal de poder ajudar-lo millor (sempre garantint la confidencialitat del què es parla a teràpia). 

Els principals problemes que presenten els i les adolescents i que tractem a Arbor Psicologia són els següents:

 • Autoestima, manca de confiança en un mateix
 • Depressió, tristesa, apatia, etc.
 • Fracàs escolar, falta de motivació, bloqueig, etc.
 • Amistats. Dificultats en les habilitats socio-emocionals
 • Relacions familiars (conflictes intergeneracionals, entre germans, conductes agressives, etc.)
 • Separació dels pares
 • Pèrdues, dol per mort depersones properes
 • Ansietat i fòbies
 • Conductes obsessives i/o compulsives
 • Agressivitat, manca de control dels impulsos
 • Trastorns de l’alimentació: anorèxia, bulímia i trastorn per afartament (sempre i quan es trobin en un moment que no requereixin ingrés ni centre de dia)
 • Problemes de drogues i alcohol
 • Dubtes o inseguretats relacionats amb la sexualitat
 • Atenció psicoeducativa per a pares i mares
 • Trastorns psicosomàtics (símptomes físics d’origen psicològic)