Psicoteràpia de parella

Si en una parella, un dels membres o ambdós es troben en un moment on sorgeixen dubtes, incomoditat o malestar emocional vinculats a la seva relació, resulta útil consultar a un/a psicoterapeuta de parella i a Arbor Psicologia en som especialistes (Màster a l’Hospital de Sant Pau, UAB).

Principals problemes pels què s’acostuma a iniciar una teràpia de parella:

  • Dificultats de comunicació: discussions freqüents, manca de diàleg, distància emocionalentre ambdós membres, dificultats en l’expressivitat de l’afecte, etc.
  • Crisis puntuals davant noves situacions vitals: inici de convivència, naixement dels/es fills/es, quan els/les fills/es marxen de casa, creació d’una família reconstituïda (amb fills/es d’altres parelles), etc.
  • Dificultats de relació amb la família dels dos o d’un membre de la parella.
  • Infidelitat
  • Dols no resolts (pèrdua d’éssers estimats)
  • Malaltia d’un dels membres o d’ambdós
  • Problemes arrossegats durant anys que mai no s’han parlat
  • Dubtes davant la ideade separació
  • Ajuda de cara a una separació el més sana possible
  • Dificultats davant les relacions sexuals

Abans d’iniciar una teràpia de parella, a vegades sorgeixen dubtes com els següents:

El/la terapeuta donarà la raó a la meva parella? Em donarà tota la culpa a mi? Dirà que ens hem de separar?

El/la terapeuta de parella no s’encarrega de donar la raó, ni de donar culpes ni decidir qui té la veritat i qui no, ni tampoc no decideix si s’han de separar o no. Aquest/a professional tracta de facilitar un espai i un temps de comunicació entre la parella (que normalment es troba en un punt en què és molt complicat explicar-se, entendre’s, no culpar-se mútuament) i de trobar solucions al malestar d’un o dels dos membres.

La teràpia de parella ajuda tant a resoldre conflictes, arribar a acords i a un benestar comú com també, si fos el cas, a separar-se de la manera més sana possible, però això sempre ho decidirà la parella.