Psicoteràpia familiar

A Arbor Psicologia estem especialment formades per a realitzar teràpia familiar  (Màster a l’Hospital de Sant Pau, UAB) i ho fem des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això?

La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen. Com que el sistema més proper i significatiu per a cada persona és la família, entenent que n’hi ha múltiples tipus, la sistèmica s’ha centrat sobretot en la teràpia familiar (també existeix la teràpia individual sistèmica). 

APLICACIONS

La teràpia familiar s’aplica:

  • Per a tractar conflictes oberts i estressants entre els membres de la família, amb o sense la presència de símptomes en un o més membres de la família.
  • També davant de trastorns psicològics o conductes disfuncionals en un o més membres de la família (sovint els canvis en aquestes relacions poden modificar el problema existent).

OBJECTIU PRINCIPAL

Introduir canvis en les relacions familiars, tenint en compte que la teràpia familiar sistèmica assumeix que qualsevol canvi que es produeixi en el sistema familiar afecta a cadascun dels seus membres.

OBJECTIUS DELS TERAPEUTES

  • Observar la dinàmica d’interacció de la família i la seva relació amb el possible trastorn psicològic, si hi és.
  • Promoure els punts forts interns de la família i els seus recursos funcionals.
  • Reestructurar els estils disfuncionals d’interacció a la família.
  • Reforçar a la família els comportaments de resolució de problemes.

METODOLOGIA EMPRADA A ARBOR PSICOLOGIA

A les sessions de teràpia familiar no sempre es cita la família sencera (habitualment sí a la primera visita), sinó que s’hi poden convocar diferents membres, segons  es vagi construint la teràpia i segons vagi indicant la psicoterapeuta (amb el consentiment dels pacients). A vegades es citaran persones a soles, dins el marc de la teràpia familiar i no amb la idea (si no està finalitzada la teràpia familiar) d’iniciar una teràpia individual.

Les visites duren una hora i mitja i solen ser quinzenals, però això pot variar segons el cas i les circumstàncies.

Com sovint es fa en aquest model psicoterapèutic, en alguns casos la duem a terme en coteràpia. Això vol dir que les sessions poden ser conduïdes per dues professionals enlloc d’una.