Teràpia Familiar - Arbor Psicologia

Teràpia familiar

A ARBOR-PSICOLOGIA fem teràpia familiar des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això? La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen.…

Teràpia individual amb adults

A Arbor-Psicologia fem la teràpia individual amb adults des d’un enfocament sistèmic, però també fem servir tècniques de la psicoteràpia cognitiu-conductual i tenim en compte la nostra formació en psicodinàmica. Així que adaptem la nostra manera de treballar a la persona que tenim al davant i no sols en funció del símptoma que presenta. Els…

Teràpia amb adolescents

A Arbor-Psicologia, proporcionem a l’adolescent un temps i un espai d’intimitat, on podrà parlar lliurement del què li preocupa, del seu malestar, de les seves emocions, relacions, etc. D’altra banda, i això variarà en funció de les característiques de cada cas concret, es treballarà també amb els pares, entenent que poden ser un motor de…

Teràpia amb nens - Arbor Psicologia

Teràpia infantil

A Arbor-Psicologia fem teràpia amb infants tenint en compte el context on es troben. Això vol dir que, a més de veure el nen/a, també es treballarà amb els pares, entenent que a aquestes edats la família és el més important i, per tant, és qui més el pot ajudar. Si és necessari, el psicòleg…