Teràpia Familiar - Arbor Psicologia

Teràpia familiar

A ARBOR-PSICOLOGIA fem teràpia familiar des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això? La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen.…