Teràpia amb adolescents

A Arbor-Psicologia, proporcionem a l’adolescent un temps i un espai d’intimitat, on podrà parlar lliurement del què li preocupa, del seu malestar, de les seves emocions, relacions, etc. D’altra banda, i això variarà en funció de les característiques de cada cas concret, es treballarà també amb els pares, entenent que poden ser un motor de canvi molt important, perquè encara que a vegades els nois i noies d’aquesta edat no ho mostrin, la relació amb els pares per a ells és molt important, entenent que aquesta ha de ser diferent de la relació infant-adult. Cal aclarir, però, que el psicòleg mai no dirà als pares ni a ningú res de tot allò que l’adolescent explica quan està a soles a teràpia, excepte quan això es parli i s’acordi amb l’adolescent.

Teràpia amb adolescents - Arbor PsicologiaEn alguns casos, i sempre amb el permís dels pares i de l’adolescent, es parlarà amb el centre educatiu del noi o noia, via telefònica o presencialment, per tal de poder ajudar-lo millor (sempre garantint la confidencialitat del què pares i fill/a parlen a teràpia).

Els principals problemes que presenten els adolescents i que tractem a Arbor-Psicologia són els següents:

 • Autoestima, manca de confiança en un mateix
 • Depressió, tristesa, apatia, etc.
 • Fracàs escolar, falta de motivació, bloqueig, etc.
 • Amistats. Dificultats en les habilitats socio-emocionals
 • Relacions familiars (conflictes intergeneracionals, entre germans, conductes agressives vers els pares, etc.)
 • Separació dels pares
 • Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Pèrdues, dol per mort de persones properes
 • Ansietat i fòbies
 • Conductes obsessives i/o compulsives
 • Agressivitat, manca de control dels impulsos
 • Trastorns de l’alimentació (anorèxia, bulímia, etc.)
 • Problemes de drogues i alcohol
 • Dubtes o dificultats quant a l’orientació o identitat sexual
 • Atenció psicoeducativa per a pares i mares
 • Trastorns psicosomàtics (símptomes físics d’origen psicològic)