Teràpia de parella

Teràpia de parella - Arbor Psicologia

Teràpia de parella – Arbor Psicologia

Si en una parella, un dels membres o ambdós es troben en un moment on sorgeixen dubtes, incomoditat o malestar emocional vinculats a la seva relació, resulta útil consultar a un terapeuta de parella.

Principals problemes pels què s’acostuma a iniciar una teràpia de parella:

 • Dificultats de comunicació: Discussions freqüents, pèrdua de comunicació i diàleg, etc.
 • Crisis puntuals davant noves situacions vitals: inici de convivència, naixement dels fills, quan els fills marxen de casa, creació d’una família reconstituïda (amb fills d’altres parelles), etc.
 • Dificultats de relació amb la família dels dos o un membre/s de la parella.
 • Infidelitat
 • Dols no resolts (pèrdua d’éssers estimats)
 • Malaltia d’un dels membres o d’ambdós
 • Problemes arrossegats durant anys que mai no s’han parlat
 • Dubtes davant la idea de separació
 • Ajuda de cara a una separació el més sana possible
 • Dificultats davant les relacions sexuals
 • Distància emocional entre ambdós, manca d’expressivitat de l’afecte

Abans d’iniciar una teràpia de parella, a vegades sorgeixen els següents dubtes:

El terapeuta donarà la raó a la meva parella? Em donarà totes les culpes a mi? Ens dirà que ens hem de separar?

Arbor Psicologia

El terapeuta de parella no s’encarrega de donar la raó, ni de donar culpes ni decidir qui té la veritat i qui no, ni tampoc no decideix si s’han de separar o no. Aquest professional tracta de facilitar un espai de comunicació entre la parella (que normalment es troba en un punt en què és molt complicat explicar-se, entendre’s, no culpar-se mútuament) i de trobar solucions al malestar d’un o dels dos membres.

La teràpia de parella ajuda tant a resoldre conflictes, arribar a acords i a un benestar comú com també, si fos el cas, a separar-se de la manera més sana possible, però això sempre ho decidirà la parella.