Teràpia familiar

Teràpia Familiar - Arbor PsicologiaA ARBOR-PSICOLOGIA fem teràpia familiar des d’un enfocament sistèmic. Què vol dir això?

La teràpia sistèmica parteix de la base que els problemes psicològics de les persones no es poden avaluar o tractar de forma aïllada, sinó que cal tenir en compte el context, el sistema on es troben i les funcions que hi exerceixen. Com que el sistema més proper i significatiu per a cada persona és la família, entenent que n’hi ha múltiples tipus, la sistèmica s’ha centrat sobretot en la teràpia familiar (també existeix la teràpia individual sistèmica).

APLICACIONS

La teràpia familiar s’aplica:

 • Per a tractar conflictes oberts i estressants entre els membres de la família, amb o sense la presència de símptomes en un o més membres de la família.
 • També davant de trastorns psicològics o conductes disfuncionals en un o més membres de la família (sovint els canvis en aquestes relacions poden modificar el problema existent).

Teràpia Familiar - Arbor PsicologiaOBJECTIU PRINCIPAL

Introduir canvis en les relacions familiars, tenint en compte que la teràpia familiar sistèmica assumeix que qualsevol canvi que es produeixi en el sistema familiar afecta a cadascun dels seus membres, i és per això que és tan important la col·laboració de tots ells per a ajudar la persona o persones que pateixen un símptoma o malestar.

OBJECTIUS DELS TERAPEUTES

 • Observar la dinàmica d’interacció de la família i la seva relació amb el possible trastorn psicològic, si hi és.
 • Promoure els punts forts interns de la família i els seus recursos funcionals.
 • Reestructurar els estils disfuncionals d’interacció a la família.
 • Reforçar a la família els comportaments de resolució de problemes.

Teràpia Familiar - Arbor PsicologiaCASOS ON LA TERÀPIA FAMIIAR ÉS ESPECIALMENT ÚTIL

 • Dificultats de relació entre generacions
 • Dificultats de comunicació
 • Dificultats davant les conductes de nens i adolescents
 • Dificultats a nivell escolar
 • Patrons disfuncionals a la família
 • Problemes d’adaptació a diferents etapes de la vida (adolescència, emancipació dels fills, etc.)
 • Famílies reconstituïdes (noves parelles, fills-germans d’altres parelles, etc.)
 • Dols no resolts (pèrdues de sers estimats)
 • Dificultats en les relacions socials
 • Altres…

METODOLOGIA EMPRADA A ARBOR-PSICOLOGIA

A ARBOR-PSICOLOGIA, la teràpia familiar, tal com s’acostuma a fer en aquest model psicoterapèutic, la duem a terme amb coteràpia. Això vol dir que les sessions són conduïdes per dos professionals enlloc d’un.

A les sessions de teràpia familiar s’hi poden citar diferents membres de la família, segons el moment del tractament i les característiques de la problemàtica concreta, sempre amb el consentiment dels pacients.